Tisztelt Látogató!

 

Köszöntöm honlapomon!

 

2014. áprilisában éppen 10 éves — különböző jogterületeken előbb jogi előadóként, banki jogtanácsosként, majd alkalmazott ügyvédként megszerzett — gyakorlat és tapasztalat után egyéni ügyvédként kezdtem meg önálló praxisomat Debrecenben.

 
Ha be kellene határolni röviden a szakterületeimet, akkor azt mondhatnám, hogy a gazdasági jog, és minden, ami ahhoz kötődik.
 
Ez igen széles területet ölel fel, hiszen ennek számos kapcsolódási pontja van úgy a klasszikus polgári jog egyes területeihez (pl. ingatlanjog, családjog, kereskedelmi jog, bankjog), minta cégjoghoz, vagy akár a büntetőjoghoz. Mindezen területeken magas színvonalú szolgáltatást tudok nyújtani Kedves Ügyfeleimnek. Munkámat az átlagon felüli precizitás, az apró részletekre való odafigyelés és az odaadás, valamint a szakmám iránti alázat egyaránt jellemzi.

 

A "cégjogászként" szerzett sok éves tapasztalataimat ügyvédként ma elsősorban a követelésbehajtással, a válság-kezeléssel és az adójogi képviselettel összefüggő szolgáltatásaimban hasznosítom.

Azok, akik a fent említett pozíciók valamelyikében már megismerték munkavégzésemet, pontosan tudhatják hogy milyen munkavégzésre és hozzáállásra számíthatnak tőlem.

Azoknak pedig, akik ezután válnak majd ügyfeleimmé, ezúton annyit kívánok csak mondani, hogy  az ügyvédi eskü lentebb idézett szövege számomra nem csak egy, a kamarába történő belépés feltételeként kötelezően elmondott szöveget jelentett, hanem valóban életem  legfontosabb alapértékeinek egyikét:

 

 

„Én, Dr. Oláh Jenő esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen!”

 

 

Ezt a honlapot - amely Google Chrome böngészőre van optimalizálva -  Dr. Oláh Jenőa Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az ügyvédi honlap szabályait (is) tartalmazó, Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól  6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat  ide kattintva tölthető le. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletnek / az ún. GDPR-Rendeletnek/ megfelelő Adatvédelmi tájékoztató ide kattintva tölthető le.